Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie Dworcu
SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WIERZCHOWIE - DWORCU - ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ SZKOŁY ORAZ GALERIĄ

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole organizowane są zajęcia:

  1. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
  2. zajęcia wyrównawcze dla uczniów ze stwierdzoną dysleksją rozwojową, z trudnościami w uczeniu się;
  3. zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów mających trudności w nauce;
  4. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ukierunkowane na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka;
  5. zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy;
  6. zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy;
  7. zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci;
  8. zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych „Dobry start” metodą Weroniki Sherborne;
  9. socjoterapia – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH – Uczniowie o inteligencji niższej niż przeciętna
kliknij w link:  dostosowanie wymagan edukacyjnych

Zapisz się do naszego newslettera!

Informacje

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie - Dworcu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie-Dworcutel/fax 59 8337723 tel kom. 796287551

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie-Dworcuul. Szkolna 16 77-300 Człuchów