Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie Dworcu
SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WIERZCHOWIE - DWORCU - ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ SZKOŁY ORAZ GALERIĄ

Szkoła Podstawowa 

w Wierzchowie Dworcu

WIRTUALNY SPACER PO NASZEJ SZKOLE kliknij

e – mail: wierzchowosp@wp.pl,

Dyrektor szkoły: Beata Wulczyńska, wicedyrektor szkoły: Katarzyna Kałagaty

Liczba uczniów: 219 (81 uczniów w Bukowie i 138 w Wierzchowie Dworcu), średnia liczba uczniów w klasie: 12 w Bukowie i 20 w Wierzchowie Dworcu.

Czas trwania lekcji: Wierzchowo Dworzec: 7.55 – 14.20, Bukowo: 7.45 – 14.10

Baza szkoły posiada nowoczesne sale lekcyjne dla uczniów klas I-III (mieszczące się w nowo wybudowanej części szkoły), bibliotekę z czytelnią, pracownie: komputerową, językową oraz multimedialną, gabinet medyczny. W szkole istnieje bardzo dobra baza sportowa: sala gimnastyczna, hala sportowa, 2 boiska wielofunkcyjne, boisko piłki nożnej. Budynki szkoły posiadają nowoczesne kotłownie: Wierzchowo na słomę, Bukowo pompy ciepła. Wykorzystujemy energię ze źródeł odnawialnych: instalacje solarne do podgrzania wody użytkowej oraz lampy solarne z silnikiem wiatrowym oświetlające obiekty szkolne.

Szkoła uzyskała certyfikaty: „Nowoczesna szkoła wiejska”, „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczna szkoła”.

Od kilku lat realizujemy corocznie program edukacyjny mający wyrównać szanse edukacyjne oraz rozwijać kompetencje kluczowe uczniów.:„Letni obóz integracyjny dla dzieci  z Gminy Człuchów”, „Uwierz w siebie”, „Możesz więcej”,„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Człuchów”, „ap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”. Realizujemy również ogólnopolskie programy edukacyjne: „Cała Polska czyta dzieciom”, ekologiczny: Ożywić pola – NATURA 2000”, prozdrowotne: „5 porcji warzyw i owoców”, „Śniadanie daje moc”, „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Podziel się posiłkiem”, profilaktyczne: „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”, „Szkoła bez przemocy” –  w wyniku  którego szkoła została wyróżniona i uczniowie wzięli udział  w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nasza placówka została wytypowana  i uczestniczy  w Ogólnopolskim Programie Telewizji Polskiej „Internetowy Teatr Telewizji dla szkół”, dzięki któremu uczniowie mogą obejrzeć bezpośrednie transmisje spektakli teatralnych z różnych teatrów w Polsce (6 transmisji). Od wielu lat uczestniczymy w Ogólnopolskim Programie SKO, w którym zajmujemy wysokie lokaty – corocznie przez ostatnie 8 lat wyróżnienie II stopnia na etapie regionalnym.

Duży nacisk w naszej szkole kładziemy na aktywizację i samorządność uczniów. Wiele imprez w naszym kalendarzu wynika z ich inicjatywy i są one przez uczniów przygotowywane i prowadzone. Najważniejszym przedsięwzięciem Samorządu Uczniowskiego jest rokroczne przeprowadzanie konkursu o tytuł Najlepszej klasy w szkole. Do innych działań naszych uczniów należy zaliczyć między innymi organizację: Tygodnia Profilaktyki, Dnia Pluszowego Misia, Święta Czekolady, cykliczne Wieczory poezji – związane ze zmianami pór roku,  Dnia bez przemocy. Uczniowie działając w Szkolnym Kole PCK nie zapominają o innych, którzy potrzebują pomocy, i biorą udział w akcji Góra grosza, Marzycielska poczta – pisanie listów do chorych dzieci, Zbiórki nakrętek, współpraca z hospicjum.  Społeczność uczniowska wspólnie z nauczycielami zdecydowali o „Adopcji na odległość” jednego dziecka z Ugandy.

Innymi stałymi imprezami przygotowywanymi przez nauczycieli naszej szkoły są konkursy, imprezy środowiskowe i akcje, które mają na celu integrację naszych uczniów, pogłębianie wiedzy z różnych dziedzin nauki oraz prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym   i ekologicznym.  Do najważniejszych inicjatyw należy zaliczyć:  konkursy: czytelniczy Klasy IKonkurs kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych, warsztaty i przedstawienia profilaktyczne, spotkania i warsztaty z ciekawymi ludźmi: garncarz, pisarz, dziennikarz, piłkarz, cyrkowiec, rzeźbiarz.

Wszyscy nauczyciele naszej szkoły kładą duży nacisk na wszechstronny rozwój uczniów. Realizują szereg innowacji pedagogicznych na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.  Do najważniejszych, oprócz przedmiotowych kół zainteresowań, należą artystyczne: teatralne,  wokalno – taneczne, plastyczne, origamii, koło europejskie, regionalne i kulinarne. Organizowane są cykliczne koncerty muzyki poważnej przez agencję artystyczną „Wirtuoz”. W bieżącym roku szkolnym w szkole zorganizowany został Szkolny Festiwal Nauki –  pokazy naukowe z zakresu nauk przyrodniczych w ramach projektu Nauka Dla Każdego – nauka poprzez zabawę.

    W efekcie nasi uczniowie osiągają wiele sukcesów w różnych dziedzinach: finalistki,  Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego, laureaci wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów plastycznych, uczniowie reprezentują  szkołę  w przedmiotowych konkursach gminnych i rejonowych. Odnoszą również sukcesy w sporcie: VI miejsce w klasyfikacji klubowej  w Mistrzostwach Polski LZS w biegach przełajowych. Wśród absolwentów naszej szkoły mamy stypendystów Marszałka Województwa Pomorskiego. W gronie absolwentów naszej szkoły są: nauczyciele, lekarze i pielęgniarki, inżynierowie, architekci, oficerowie: policji, straży pożarnej, marynarki wojennej, urzędnicy na wysokich stanowiskach kierowniczych oraz specjaliści wielu innych profesji.

Zapisz się do naszego newslettera!

Informacje

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie - Dworcu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie-Dworcutel/fax 59 8337723 tel kom. 796287551

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie-Dworcuul. Szkolna 16 77-300 Człuchów