Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie Dworcu
SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WIERZCHOWIE - DWORCU - ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ SZKOŁY ORAZ GALERIĄ

Samorząd Uczniowski:

a) reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

– oceniania, klasyfikowania i promowania,

– form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących

zasad: dwa sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż 1 dziennie,

dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji,

b) na wniosek Dyrektora wyraża opinie o pracy ocenianych nauczycieli,

c) przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:

– prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

– prawo do organizacji życia szkolnego,

– prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

– prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

– prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

– prawo do uzasadnienia ocen przez nauczycieli,

 d) Przedstawia propozycje dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym.

e) Może prowadzić sklepik szkolny, stanowiący dla społeczności uczniowskiej źródło zaopatrzenia w podstawowe artykuły bez konieczności opuszczania pomieszczeń szkoły i narażania się na niebezpieczeństwa z tym związane. Ponadto uczniowie uczą się podstaw przedsiębiorczości pod okiem nauczyciela. Działający zgodnie z opracowanym regulaminem.

f) Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego (zarządu) określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

Opiekun SU:

 Pani Marzena Wdowczyk-Krawczyk, Pani Anna Posak – Fąs

Zapisz się do naszego newslettera!

Informacje

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie - Dworcu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie-Dworcutel/fax 59 8337723 tel kom. 796287551

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie-Dworcuul. Szkolna 16 77-300 Człuchów